Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Dbanie o dobrostan

Aneta Iłenda

Wellbeing pracowników - must have każdej organizacji odpowiedzialnej społecznie

Nie ma wątpliwości, że dbanie o dobrostan pracowników jest po prostu konieczne i jest miarą odpowiedzialnych społecznie firm.

W firmach toczą się różne sytuacje. Wyobraźmy sobie taką: 

Przykład

Magda, HR Biznes Partner, rozmawia z Sebastianem, menedżerem ds. sprzedaży. Okazuje się, że Sebastian martwi się o Adama, osobę ze swojego zespołu. Adam od jakiegoś czasu stracił energię, co przekłada się na jego efekty w pracy. Sebastian w rozmowie z Magdą dzieli się swoimi obawami i hipotezami, że pewnie coś się stało prywatnie u Adama, ale nie ma gotowości, aby wprost o to zapytać. Ma przekonanie, że praca to praca i nie jest dobrze mieszać pracy z życiem prywatnym. Magda z kolei zna sytuację Adama, ponieważ kilka dni temu poprosił o wsparcie. Powiedział, że zupełnie zatracił balans między pracą a życiem prywatnym, co odbiło się na jego relacjach w rodzinie. Czuje, że świat mu się wali i nie wie, jak wyjść z tej sytuacji. Magda zdaje sobie sprawę, że kolejne podsumowanie efektów pracy i wyznaczenie celów zupełnie tu nie pomoże. Temat wymaga głębszego wsparcia niż płytkiego omówienia i wyznaczenia celów. Magda chciałaby, aby w kulturze organizacyjnej liczyło się zdrowie psychicznie i dobrostan pracowników i aby przekonać zarząd, że to konieczne, by dbać o psychikę pracowników. 


Wrócimy jeszcze do losów Magdy, Sebastiana i Adama. Tymczasem przyjrzyjmy się temu, czym jest dobrostan i dlaczego tak ważne jest, aby o niego dbać. 

CZYM JEST DOBROSTAN?

Dobrostan to po prostu dobre samopoczucie. Jest to stan, w którym człowiek spełnia się prywatnie i zawodowo. Zna swoje mocne strony i wykorzystuje swój potencjał, buduje swoją odporność psychiczną, odczuwa radość życia, uważa siebie za osobę wartościową, a swoje życie za sensowne, docenia siebie, buduje z uważnością wspierające relacje, troszczy się o swoje zdrowie.

CO SKŁADA SIĘ NA DOBROSTAN?

Za modelem PERMA Seligmana na dobrostan składają się następujące elementy:
P:     Positive emotions (pozytywne emocje)
E:     Engagement (zaangażowanie)
R:     Relationships (relacje) 
M:     Meaning (poczucie sensu/znaczenia)
A:     Achievement/Accomplishment (osiągnięcia i docenienie tego, co się robi)

Każdy element z powyżej wymienionych składowych dobrostanu jest ważny, aby móc czuć się po prostu dobrze.
Pozytywne emocje są paliwem do tego, aby być zaangażowanym. Tworzyć pozytywne relacje, z których czerpią pozytywną energię wszystkie strony będące w relacji. Kluczowe jest też dla poczucia dobrostanu poczucie sensu oraz sprawczości i idące za tym zadowolenie z siebie. 

PO CO FIRMOM WELLBEING?

Z raportu „Praca, moc, energia” dowiadujemy się, że aż 30% Polaków rozpoczyna pracę z negatywną energią – irytacją, złością, niechęcią, a ponad 50% pracowników m...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów.

Subskrybuj

Podobne materiały