Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Mental Health Program

Maja Paradecka

Jak dbać o kondycję psychiczną pracowników. Na przykładzie Kemira Gdańsk

W roku 2018 firma Kemira wprowadziła w Finlandii oraz w Polsce program poświęcony tematowi wellbeing. Wówczas współpracowaliśmy z dostawcą rozwiązania z Finlandii, który zapewnił know-how i narzędzia do przeprowadzenia badania wśród pracowników – wykorzystaliśmy anonimową ankietę, w której pytaliśmy pracowników o ich dobrostan w ramach kilku obszarów, takich jak: odżywianie, umysł, powrót do formy, aktywność fizyczna oraz rozwój zawodowy.

Na podstawie odpowiedzi pracownik otrzymywał raport, który podawał indywidualne wyniki dotyczące wskazanych obszarów. Cennym wynikiem przeprowadzonego badania był również raport zbiorczy dla całej firmy Kemira Gdańsk, w podziale na departamenty, dzięki czemu jako organizacja mogliśmy zidentyfikować kilka tematów do rozwoju. Włączyliśmy w akcje również naszych pracowników, którzy mogli się wypowiedzieć, co można usprawnić. Wprowadziliśmy wtedy realne i mierzalne akcje, m.in. zmianę w czasie pracy w naszym regulaminie pracy oraz dodatkowy benefit firmowy – dostęp do platformy Mybenefit, pozwalającej pracownikom na elastyczne zarządzanie otrzymywanymi punktami. To były początki oraz podwaliny naszych dalsz...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów.

Subskrybuj

Podobne materiały