Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Odporność psychiczna ma znaczenie

Małgorzata Henke

Jak zarządzać energią pracowników i budować ich odporność psychiczną?

Pracujemy dużo, ale często nieefektywnie. Odczuwanie zbyt wysokiego poziomu napięcia i stresu bezpośrednio i negatywnie wpływa na koncentrację, wydajność i jakość podejmowanych decyzji. Pracownicy przenoszą związane z pracą emocje i myśli do domu, gdzie nie mogą się prawidłowo zregenerować. Tak buduje się pętla chronicznego stresu i zmęczenia.

legancki gabinet w siedzibie znanej firmy produkującej sprzęt medyczny, a w nim menedżer odpowiedzialny za sprzedaż na pół Europy. Jutro ważna prezentacja, a on już trzecią godzinę siedzi wpatrzony w ekran komputera. Przeszukuje odmęty internetu w poszukiwaniu... na pewno nie potrzebnych mu danych, bo nie wyciągnie ich ze stron portali społecznościowych. Czego więc szuka: oderwania, spokoju, a może świadomie sabotuje działania? Ale przecież stawka jest naprawdę duża… Za duża? 
W nie tak eleganckim i na pewno dużo głośniejszym biurze banku siedzi doradca do spraw finansowych. Już połowa miesiąca, a z założonego planu wykonała 5%. Ostatni miesiąc zakończyła z wynikiem 30%, lądując na ostatniej pozycji w rankingu. Presja otoczenia w pracy jest nieznośna, a kolejne odmowy słyszane od klientów wzmacniają poczucie niechęci, wręcz wstręt przed podniesieniem słuchawki. Do tego ten ciągły stres związany z koniecznością utrzymania rodziny. Myśli szaleją.

CZYM JEST ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA? 

 • Dlaczego niektóre osoby dobrze radzą sobie ze stresorami i presją, a inne wydają się tego nie potrafić?
 • Czy da się zmierzyć mocne i słabe strony ludzi w tym obszarze?
 • Czy można nałożyć pelerynę ochronną, albo – jak bohater filmu Elysium – wzmocnić się wbudowanym pancerzem?

Takie pytania zadawali sobie naukowcy z myślą o konkretnych potrzebach świata biznesu. Naukowcy Peter Clough i Keith Earle opracowali odpowiadający na potrzeby biznesu MODEL ODPORNOŚCI 4C oraz narzędzie pomagające w zmierzeniu poziomu odporności psychicznej – kwestionariusz MTQ48. To bardzo precyzyjne narzędzie pozwalające w kontekście zawodowym sprawdzać odporność psychiczną i efektywność działania. Przydatne zwłaszcza w środowiskach narażonych na presję, stres i zmiany. 

W efekcie długoletnich badań powstała koncepcja ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ, oparta m.in. na pracach:

 • J.E. Loehra z połowy lat 80. XX wieku (odporność psychiczna w sporcie),
 • S.C. Kobasy (koncepcja twardości psychicznej – poczucie kontroli, podejście do wyzwań i zaangażowanie),
 • R. Jacksona i Ch. Watkina (koncepcja rezyliencji – umiejętności dochodzenia do siebie po porażce).

DLACZEGO W BIZNESIE POTRZEBNA JEST ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA?

Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją, niezależnie od okoliczności. To osiąganie wydajności odpowiadającej swym możliwościom niezależnie od okoliczności.
Odporność ściśle wiąże się ze stresem, a konkretnie z naszą odpornością na stresory zewnętrzne i wewnętrzne. 

W przełożeniu na rzeczywistość biznesową jest to: 

 • zdolność do spotykania się z kolejnymi klientami mimo usłyszenia „nie” od wielu poprzednich,
 • umiejętność utrzymania tej samej energii i pozytywnego nastawienia w działaniu,
 • zdolność i chęć do szukania nowych rozwiązań mimo braku sukcesu,
 • umiejętność skupienia się na aktualnym zadaniu i nieuleganie rozproszeniu, powstrzymanie się nawet w myślach od szukania wymówek i narzekania oraz trzymanie emocji na wodzy,
 • umiejętność spojrzenia na problem z dystansem, zdolność do kontynuowania tego, co się robi, mimo przeciwności.

 Ryc. 1. Cztery filary, na których opiera się odporność psychiczna
Źródło: copyright SLIDEMODEL.

POLSCY PRACOWNICY SĄ ZESTRESOWANI 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisuje stres jako epidemię XXI wieku. Polscy pracownicy są jednymi z najbardziej zestresowanych w Europie. Z raportu „Stres i satysfakcja 2018” wynika, że już 74% pracowników odczuwa negatywne konsekwencje nadmiernego stresu w pracy. Według badań OECD, jeśli chodzi o poziom stresu w pracy, wyprzedzają nas tylko Grecy i Turcy. 

FILARY EFEKTYWNOŚCI W BIZNESIE, CZYLI CO NAM DAJE ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA PRACOWNIKÓW

Ludzie i zespoły cechujące się wysokim poziomem efektywności w działaniu wykazują te same najważniejsze cechy:

 • wiarę we własne zdolności i umiejętności radzenia sobie,
 • pasję w kierunku swojej pracy,
 • kontrolę nad tym, nad czym można mieć kontrolę,
 • umiejętność szybkiego dochodzenia do siebie po porażce,
 • dostrzeganie w nowych wyzwaniach szansy na rozwój,
 • skupienie i umiejętność oczyszczania umysłu z niepotrzebnych myśli,
 • rozpoznawanie potrzeb ciała i potrzeby relaksu.
 1. Wyzwanie (Challenge) – ludzie odporni psychicznie postrzegają wyzwanie jako szansę. Chętnie inicjują działania, lubią rozwiązywać problemy. Zamiast unikać stresujących sytuacji, wchodzą w nie, w konsekwencji podnosząc swój poziom odporności na stresory. 
 2. Pewność siebie (Confidence) – osoby pewne siebie mają wiarę we własne możliwości i zaufanie do siebie. Wierzą, że uda im się osiąg...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów.

Subskrybuj

Podobne materiały